I/ SBut là gì?

SBut platform là nền tảng IoT giúp kết nối các thiết bị của bạn lên Internet. Bạn có thể kiểm soát thiết bị dễ dàng bằng cách sử dụng Dashboard hoặc thông qua API dành cho nhà phát triển.

SBut cho phép kết nối thiết bị thông qua các giao thức IoT tiêu chuẩn công nghiệp – MQTT và HTTP.

– Khi sử dụng SBut bạn sẽ được:

  • Cung cấp thư viện arduino kết nối trực tiếp đến cloud của SBut.
  • Thiết kế, điều khiển, cài đặt hệ thống của bạn trên ứng dụng SBut.
  • Hệ thống API đầy đủ thông qua REST API.
  • Lưu dữ liệu trên cloud và cung cấp công cụ khai thác để thực hiện các yêu cầu của hệ thống.

II/ Các tính năng

Thu thập dữ liệu từ xa

SBut sẽ hỗ trợ bạn thu thập và lưu trữ dữ liệu từ xa theo cách đáng tin cậy. Bạn có thể truy cập dữ liệu đã thu thập bằng cách sử dụng API.

Hiển thị trực quan dữ liệu đã thu thập

SBut cung cấp các tiện ích có sẵn để bạn sử dụng cho việc hiển thị trực quan các dữ liệu thu thập được của bạn. SBut cũng cho phép bạn cũng có thể tạo các tiện ích riêng của bạn.

Quản lý thiết bị

SBut cung cấp khả năng đăng ký và quản lý thiết bị. Nó cho phép theo dõi các thuộc tính thiết bị phía máy khách và cung cấp phía máy chủ .Cung cấp API cho các ứng dụng phía máy chủ để gửi các lệnh tới các thiết bị và ngược lại.

Ngoài ra, SBut vẫn còn nhiều tính năng hữu ích khác đang chờ bạn khám phá!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *