SBut Platform

SBut platform là nền tảng IoT giúp kết nối các thiết bị của bạn lên Internet. Bạn có thể kiểm soát thiết bị dễ dàng bằng cách sử dụng Dashboard hoặc thông qua API dành cho nhà phát triển.

Kết nối và quản lý các sản phẩm IoT của bạn trong vòng vài phút

Nền tảng đám mây

Bạn muốn khả năng mở rộng, tốc độ và bảo mật? Sử dụng cơ sở hạ tầng đám mây được lưu trữ của chúng tôi với bảng điều khiển dành cho quản trị viên dễ dàng sử dụng.

Phần cứng mở

Bạn có thể dùng những phần cứng bên ngoài SBut hoặc tự thiết kế với phần cứng của bạn.

API

Hệ thống API đầy đủ thông qua REST API, sẽ cung cấp cho các nhà phát triển khả năng kết nối vô tận và biến mọi ý tưởng về IoT của mình thành hiện thực.

Dễ dàng sử dụng

SBut đem đến giao diện điều khiển thân thiện, cực kỳ dễ sử dụng và tùy biến cho mọi người dùng phổ thông.

Tải xuống ứng dụng SBut

Dữ liệu được phân tích trực quan dễ sử dụng

Nhận thông báo đẩy, gửi email

Thêm nhiều thiết bị

Bắt đầu xây dựng các sản phẩm IoT của bạn với SBut Platform!

Go!